Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Długofalowe niechłodzone detektory podczerwieni z HgCdTe pracujące w warunkach nierównowagowych

2011/01/B/ST5/06283

Słowa kluczowe:

HgCdTe MOCVD fotodioda zjawiska nierównowagowe

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr inż. Paweł Madejczyk 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 398 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 26 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. nanowoltomierz selektywny SIGNAL RECVERY Ametek 7280BFP wraz z komputerem i oprogramowaniem sterującym. Za kwotę 0 PLN
 2. Napylarka plazmowa z trzema obrotowymi targetami oraz pompą próżniową - model: GSL-1100X-SPC16-3. Za kwotę 66 882 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. MOCVD grown HgCdTe device structure for ambient temperature LWIR detectors IF: 1,921
  Autorzy:
  P. Madejczyk, W. Gawron, P. Martyniuk, A. Kębłowski, A. Piotrowski, J. Pawluczyk, W. Pusz, A. Kowalewski, J. Piotrowski, A. Rogalski
  Czasopismo:
  SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (rok: 2013, tom: 28, strony: 105017 (7pp)), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1088/0268-1242/28/10/105017 - link do publikacji
 2. Modeling of HgCdTe LWIR Barrier Detector For High Operation Temperature Conditions IF: 0,982
  Autorzy:
  P. Martyniuk, W. Gawron, P. Madejczyk, A. Rogalski, J. Piotrowski
  Czasopismo:
  METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS (rok: 2013, tom: Vol. XX, strony: 159-170), Wydawca: POLSKA AKADEMIA NAUK
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/mms-2013-0014 - link do publikacji
 3. Analysis of the response time in high-temperature LWIR HgCdTe photodiodes operating in non-equilibrium mode IF: 1,364
  Autorzy:
  M. Kopytko, K. Jóźwikowski, P. Madejczyk, W. Pusz, A. Rogalski
  Czasopismo:
  Infrared Physics & Technology (rok: 2013, tom: 61, strony: 162-166), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.infrared.2013.08.005 - link do publikacji
 4. MOCVD grown MWIR HgCdTe detectors for high operation temperature conditions IF: 0,923
  Autorzy:
  P. Martyniuk, A. Koźniewski, A. Kębłowski, W. Gawron, A. Rogalski
  Czasopismo:
  Opto-Electronics Review (rok: 2014, tom: 22, strony: 118-126), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/s11772-014-0186-y - link do publikacji
 5. Modelling of MWIR HgCdTe complementary barrier HOT detector IF: 1,482
  Autorzy:
  P. Martyniuk, A. Rogalski
  Czasopismo:
  Solid-State Electronics (rok: 2013, tom: 80, strony: 96-104), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 6. Theoretical modelling of MWIR thermoelectrically cooled nBn HgCdTe detector IF: 0,98
  Autorzy:
  P. MARTYNIUK, A. ROGALSKI
  Czasopismo:
  BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES - TECHNICAL SCIENCES (rok: 2013, tom: Vol. 61, strony: 211-220), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/bpasts-2013-0020 - link do publikacji
 1. Długofalowe fotodiody z HgCdTe pracujące w temperaturach bliskich pokojowej
  Autorzy:
  P. Madejczyk, W. Gawron, P. Martyniuk, A. Kowalewski, J. Pawluczyk, A. Piotrowski, A. Kębłowski, W. Pusz, J. Piotrowski
  Konferencja:
  Krajowa Konferencja Elektroniki (rok: 2012, ), Wydawca: Miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  Data:
  konferencja czerwiec 2012
  Status:
  Opublikowane