Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Budżetowanie partycypacyjne - sukces czy kryzys demokracji lokalnej? Studium prawnoporównawcze

2014/15/D/HS5/02684

Słowa kluczowe:

budżetowanie partycypacyjne (BP) obywatel decydowanie demokracja partycypacyjna partycypacja społeczna

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Wydział Prawa

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr Urszula Kinga Zawadzka-Pąk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 274 490 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-07

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Does Participatory Budgeting Belong To Democracy Or Bureaucracy? Case Study Of Bialystok (Poland)
  Autorzy:
  U.K. Zawadzka-Pąk, Kościuk, J.E. Kulikowska-Kulesza, E. Lotko, A Brékine
  Czasopismo:
  Annual Center Review (rok: 2015, tom: 8, strony: 36-42), Wydawca: CIOB
  Status:
  Opublikowane
 2. Determinanty modelu optymalnego budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego), ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji
  Autorzy:
  U.K. Zawadzka-Pąk, D. Kościuk, J.E. Kulikowska-Kulesza, E. Lotko
  Czasopismo:
  Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (rok: 2017, tom: 1, strony: 26-32), Wydawca: Taxpress
  Status:
  Opublikowane
 3. Motywacja mieszkańców polskich samorządów do angażowania się w proces budżetowania partycypacyjnego
  Autorzy:
  U.K. Zawadzka-Pąk, E. Lotko
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2017, tom: 18(9)(2), strony: 444-454), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 4. Ustawowa regulacja budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w świetle ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
  Autorzy:
  U.K. Zawadzka-Pąk
  Czasopismo:
  Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (rok: 2018, tom: 1, strony: 01.08.2019), Wydawca: Taxpress
  Status:
  Opublikowane
 5. Stan aktualny i pożądane kierunki zmian w zakresie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) – na przykładzie doświadczeń województwa podlaskiego
  Autorzy:
  U.K. Zawadzka-Pąk, W. Gryń
  Czasopismo:
  Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (rok: 2018, tom: 2, strony: 01.07.2019), Wydawca: Taxpress
  Status:
  Opublikowane
 6. Reprezentatywność i wartości moralne jako determinanty modelu optymalnego budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego)
  Autorzy:
  U.K. Zawadzka-Pąk, D. Kościuk, J.E. Kulikowska-Kulesza, E. Lotko
  Czasopismo:
  Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (rok: 2016, tom: 12, strony: 26-29), Wydawca: Taxpress
  Status:
  Opublikowane
 7. Odpowiedzialność i przejrzystość jako determinanty modelu optymalnego budżetu partycypacyjnego na przykładzie miasta Białystok
  Autorzy:
  U.K. Zawadzka-Pąk, D. Kościuk, J.E. Kulikowska-Kulesza, E. Lotko
  Czasopismo:
  Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (rok: 2016, tom: 11, strony: s. 25-29), Wydawca: Taxpress
  Status:
  Opublikowane
 1. Budżet partycypacyjny jako instrument wspierania realizacji lokalnych zadań publicznych - analiza administracyjno - finansowa miast wojewódzkich
  Autorzy:
  D. Kościuk, J. Kulikowska-Kulesza, U.K. Zawadzka-Pąk, E. Lotko
  Książka:
  B. Dolnicki (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 347-363), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowane
 2. Jednostka wobec instrumentów demokracji partycypacyjnej (na przykładzie budżetu partycypacyjnego)
  Autorzy:
  D. Kościuk, J. Kulikowska-Kulesza, U.K. Zawadzka-Pąk, E. Lotko
  Książka:
  E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 672-684), Wydawca: RS Druk
  Status:
  Opublikowane