Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikacja struktury materiałów zeolitowych pod kątem wykorzystania ich w procesach sorpcyjnych.

2016/21/N/ST8/01332

Słowa kluczowe:

zeolity sorpcja metale ciężkie materiały hierarchiczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Kamila Wojciechowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 148 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-17

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Sorption of heavy metal cations on mesoporous ZSM-5 and mordenite
  Autorzy:
  Kamila Brylewska, Magdalena Król, Tomasz Bajda, Włodzimierz Mozgawa
  Status:
  Złożone
 2. The influence of desilication/dealumination processes on physicochemical properties of clinoptilolite IF: 1,108
  Autorzy:
  Kamila Wojciechowska
  Czasopismo:
  Clay Minerals (rok: 2019, ), Wydawca: De Gruyter/Cambridge University Press.
  Status:
  Przyjęte
 1. Zeolity - sorbenty metali ciężkich
  Autorzy:
  Kamila Brylewska
  Konferencja:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 10.05.2017
  Status:
  Opublikowane
 2. Metody otrzymywania materiałów mezoporowatych na przykładzie zeolitów niskokrzemowych i ich potencjalne zastosowanie
  Autorzy:
  Kamila Brylewska
  Konferencja:
  Badani i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 10.05.2017
  Status:
  Opublikowane
 3. Spectroscopic studies of modified synthetic zeolites ZSM-5 and mordenite
  Autorzy:
  Kamila Brylewska, Magdalena Król, Tomasz Bajda, Włodzimierz Mozgawa
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Data:
  konferencja 3-7.09.2017
  Status:
  Opublikowane
 4. Modified structure of mordenite - studies of sorption properties
  Autorzy:
  Kamila Brylewska, Tomasz Bajda, Włodzimierz Mozgawa
  Konferencja:
  6th International PhD Seminar Kraków-Dresden-Warsaw (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Data:
  konferencja 29.11-1.12.2017
  Status:
  Opublikowane
 5. Zeolity jako doskonałe sorbenty kationów metali ciężkich
  Autorzy:
  Kamila Brylewska, Tomasz Bajda, Włodzimierz Mozgawa
  Konferencja:
  V Edycja Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów (rok: 2017, ), Wydawca: Creative Time
  Data:
  konferencja 22.04.2017
  Status:
  Opublikowane
 6. Sorption properties of mesoporous ZSM-5 and BEA zeolites
  Autorzy:
  Kamila Brylewska, Magdalena Król, Kamil Kornaus, Tomasz Bajda, Włodzimierz Mozgawa
  Konferencja:
  6th European Young Engineers Conference 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Faculty of Chemical and Process Engineering Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 24-26.04.2017
  Status:
  Opublikowane
 7. Hierarchiczne materiały zeolitowe - właściwości i zastosowanie
  Autorzy:
  Kamila Brylewska
  Konferencja:
  V Edycja Konferencji młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów (rok: 2017, ), Wydawca: Creative Time
  Data:
  konferencja 22.04.2017
  Status:
  Opublikowane
 1. Sorpcja jonów ołowiu na mezoporowatym zeolicie BEA
  Autorzy:
  Kamila Brylewska, Magdalena Król, Tomasz Bajda, Włodzimierz Mozgawa
  Książka:
  Sorbenty mineralne 2017 - surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie (rok: 2017, tom: brak, strony: 14.05.2019), Wydawca: Wydawnictwa AGH
  Status:
  Opublikowane
 2. Sorption of heavy metal cations using natural zeolites
  Autorzy:
  Kamila Brylewska
  Książka:
  Monograph - 6th European Young Engineers Conference 2017 (rok: 2017, tom: brak, strony: 31-39), Wydawca: Faculty of Chemical and Process Engineering Warsaw University of Technology
  Status:
  Opublikowane
 3. Spektroskopowe metody badań materiałów zeolitowych
  Autorzy:
  Kamila Brylewska
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - polimery, kompozyty i materiały (rok: 2017, tom: brak, strony: 12.07.2019), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowane