Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola historyczno-kulturowych układów urbanistycznych w rozwoju małych miast Wielkopolski

2011/01/D/HS6/02553

Słowa kluczowe:

małe miasto region wielkopolski ciągi historyczno - kulturowe

Deskryptory:

 • HS6_20: Przestrzeń publiczna
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Architektury

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr inż. Rafał Graczyk 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 138 450 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. The game of architectur in the urban space of small towns in Wielkopolska
  Autorzy:
  Rafał Graczyk
  Czasopismo:
  Czasopismo Techniczne. Architektura (rok: 2015, tom: 9-A (15), strony: 103-107), Wydawca: Politechnika Krakowska
  Status:
  Opublikowane
 1. Fizjonomia małych miast Wielkopolskich w tożsamości kulturowej regionu i jego mieszkańców
  Autorzy:
  Rafał Graczyk
  Książka:
  Kulturowe i Cywilizacyjne Postawy Polaków - Tradycja jako czynnik spójności kulturowej (rok: 2013, tom: -, strony: 141-152), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Status:
  Opublikowane
 2. Małe miasto aglomeracji poznańskiej jako zagadnienie ekologiczne. Przykład Kórnika, Puszczykowa i Nowego Tomyśla
  Autorzy:
  Rafał Graczyk
  Książka:
  Arche and Psyche III - Ruszt urbanistyczny miasta, inżynieria, matematyka (rok: 2016, ), Wydawca: Aststudio
  Status:
  Opublikowane
 3. Tożsamość kulturowa małych miast Wielkopolski na przykładzie Dolska i Książa Wielkopolskiego
  Autorzy:
  Rafał Graczyk
  Książka:
  Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków, Krajobraz jako dorobek kulturowy (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Status:
  Opublikowane
 4. Luboń. Miasto styku dwóch epok. Dawna i nowa przestrzeń osiedli mieszkaniowych miasta Luboń
  Autorzy:
  Rafał Graczyk
  Książka:
  Nowoczesność w architekturze (rok: 2013, tom: 7, strony: 39-48), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowane
 5. Transformation of small towns in Wielkopolska region. Selected aspects
  Autorzy:
  Rafał Graczyk
  Książka:
  Architecture-Context- Responsibility – Establishing a Dialogue and Following Patterns (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Status:
  Opublikowane
 6. Urbanistyczne układy przestrzenne i ich relacje występujące w strukturze małych miast Wielkopolski
  Autorzy:
  Rafał Graczyk
  Książka:
  Nowoczesność w architekturze (rok: 2014, tom: T.2, 2014, strony: 31-40), Wydawca: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  Status:
  Opublikowane
 7. Wybrane aspekty społeczne i komercyjne rewitalizacji małych miast Wielkopolski
  Autorzy:
  Rafał Graczyk
  Książka:
  Dylematy rewitalizacji - Nowe życie w mieście? (rok: 2014, tom: -, strony: 159-173), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 8. Chosen issues present development of funkcional and spatial structures of small towns i Wielkopolska region. Wybrane zagadnienia współczesnych przemian struktur funkcjonalno-przestrzennych małych miast Wielkopolski
  Autorzy:
  Rafał Graczyk
  Książka:
  Future of the cities-Cities of the Future, Przyszłość miast-miasta przyszłości (rok: 2014, tom: -, strony: 57-69), Wydawca: Politechnika Krakowska
  Status:
  Opublikowane
 9. Utalitarian aspects of revitalization of selected alluvial areas of the towns of wielkopolska region at the great waterway loop of Wielkopolska
  Autorzy:
  Rafał Graczyk
  Książka:
  Arche & Psyche – City Image (rok: 2015, ), Wydawca: ASTUDIO
  Status:
  Opublikowane
 10. 0
  Autorzy:
  Rafał Graczyk
  Książka:
  Status:
  Złożone