Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Objętościowe przejście fazowe w hydrożelach z poli(metakrylanów oligo(glikolu etylenowego)) - wpływ czynników strukturalnych

2016/21/N/ST5/03078

Słowa kluczowe:

termoczułe hydrożele polimerowe materiały czułe na bodźce relaksacje molekularne sieci polimerowe o kontrolowanej architekturze

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr inż. Krzysztof Piechocki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 149 680 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-13

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Controlling the properties of radiation-synthesized thermoresponsive oligoether methacrylate hydrogels by varying the monomer side-chain length; self-composite network containing crystalline phase IF: 3,483
  Autorzy:
  Krzysztof Piechocki, Marcin Kozanecki, Sławomir Kadłubowski, Barbara Pacholczyk-Sienicka, Piotr Ulański, Tadeusz Biela
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2018, tom: 150, strony: 275-288), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2018.07.025 - link do publikacji
 1. Impact of olygoether segments lengths and irradiation dose on swelling properties of POEGMAs hydrogels
  Autorzy:
  Krzysztof Piechocki, Marcin Kozanecki, Sławomir Kadłubowski
  Konferencja:
  19. JCF-Fruehjahrssymposium (rok: 2017, ), Wydawca: JungChemikerForum Mainz-Wiesbaden
  Data:
  konferencja 29.03 - 01.04
  Status:
  Opublikowane
 2. Swelling properties of poegmas based hydrogels generated by electron beam irradiation
  Autorzy:
  Krzysztof Piechocki, Marcin Kozanecki, Sławomir Kadłubowski
  Konferencja:
  5th International Caucasian Symposium on Polymers & Advanced Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
  Data:
  konferencja 02 - 05.07
  Status:
  Opublikowane
 3. Długość łańcucha bocznego, a właściwości polimerów opartych na metakrylanach oligo(glikolu etylenowego)
  Autorzy:
  Krzysztof Piechocki, Marcin KOzanecki
  Konferencja:
  Zjazd Zimowy SSPTChem 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Sekcja Studencka PTChem
  Data:
  konferencja 08 - 09.12
  Status:
  Opublikowane
 4. Impact of some NSAIDs on volume phase transition in POEGMAs hydrogels
  Autorzy:
  Krzysztof Piechocki, Marcin Kozanecki
  Konferencja:
  IX International Scientific-Technical Conference Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Lwowska
  Data:
  konferencja 14 - 18.05
  Status:
  Opublikowane
 5. Poly(oligo (ethylene glycol) methyl ether methacrylates) based hydrogels obtained by different methods
  Autorzy:
  Krzysztof Piechocki, Marcin Kozanecki, Sławomir Kadłubowski
  Konferencja:
  4th International Conference Bio-Based Polymers and Composites (rok: 2018, ), Wydawca: Komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 02 - 06.09
  Status:
  Opublikowane
 6. Wpływ grupy bocznej na próg żelowania hydrożeli na bazie poli(merakrylanów oligoeterów)
  Autorzy:
  Krzysztof Piechocki, Marcin Kozanecki, Sławomir Kadłubowski
  Konferencja:
  Zjazd Wiosenny SSPTChem 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
  Data:
  konferencja 05 - 09.04
  Status:
  Opublikowane
 7. Porównanie hydrożeli na bazie poli(metakrylanów oligo glikolu etylenowego) uzyskanych różnymi metodami)
  Autorzy:
  Krzysztof Piechocki, Marcin Kozanecki
  Konferencja:
  Zjazd Wiosenny SSPTChem 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Ofiyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
  Data:
  konferencja 25 - 29.04
  Status:
  Opublikowane
 8. Samokompozyty na bazie poli(metakrylanów oligo (glikolu etylenowego))
  Autorzy:
  Krzysztof Piechocki, Marcin Kozanecki
  Konferencja:
  Zjazd Zimowy SSPTChem 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 8,12
  Status:
  Opublikowane
 9. The analysis of molecular relaxations in thermo-responsive polymer hydrogels
  Autorzy:
  Anna Czaderna-Lekka , Krzysztof Piechocki, Marcin Kozanecki, Lidia Okrasa
  Konferencja:
  10th Conference on BROADBAND DIELECTRIC SPECTROSCOPY AND ITS APPLICATIONS (rok: 2018, ), Wydawca: Komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 26 - 31.08
  Status:
  Opublikowane