Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie własności fizycznych układów silnie skorelowanych elektronów kryształów chalkogenidkowych typu Xn(PY3)m

2016/21/N/ST3/00461

Słowa kluczowe:

modelowanie komputerowe półprzewodniki kryształy chalkogenidkowe wakanse DFT spektroskopia Ramana spektroskopia UV-vis

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej

Jednostka realizująca:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr inż. Tetiana Babuka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 122 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-06

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Structural, electronic, vibration and elastic properties of the layered AgInP2S6 semiconducting crystal – DFT approach IF: 3,108
  Autorzy:
  T. Babuka, K. Glukhov, Yu. Vysochanskii, M. Makowska-Janusik
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2018, tom: 8(13), strony: 6965-6977), Wydawca: Online only: ISSN 2046-2069
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C7RA13519J - link do publikacji
 2. New insight into strong correlated states realised in a ferroelectric and paraelectric chalcogenide Sn2P2S6 crystal IF: 3,108
  Autorzy:
  T. Babuka, K. Glukhov, Y. Vysochanskii and M. Makowska-Janusik
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 27770–27779), Wydawca: Online only: ISSN 2046-2069
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C7RA00682A - link do publikacji
 3. Layered CuInP2S(Se)6 ferrielectric crystals - a study from the first principles IF: 1,028
  Autorzy:
  T. Babuka, K. Glukhov, Yu. Vysochanskii, M. Makowska-Janusik
  Czasopismo:
  Phase Transitions (rok: 2019, ), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1080/01411594.2019.1587439 - link do publikacji