Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ interakcji układów apelinergicznego i wazopresynergicznego na ośrodkową regulację układu sercowo-naczyniowego.

2016/21/N/NZ4/03758

Słowa kluczowe:

apelina wazopresyna układ sercowo-naczyniowy

Deskryptory:

  • NZ4_4: Patofizjologia ogólna
  • NZ4_7: Neurofizjologia
  • NZ4_2: Fizjologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów

Jednostka realizująca:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

lek. Olena Wojno 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-03-06

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.