Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Porównanie właściwości adhezyjnych i sił trakcji komórek raka pęcherza moczowego o różnym stopniu złośliwości hodowanych na żelach polimerowych imitujących własności macierzy zewnątrzkomórkowej

2016/21/N/NZ1/02782

Słowa kluczowe:

mikroskopia sil trakcji (TFM) mikroskopia sił atomowych (AFM) rak pęcherza moczowego własności adhezyjne komórek receptory integrynowe sekwencja RGD

Deskryptory:

  • NZ1_3: Biofizyka
  • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
  • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Joanna Danilkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 148 968 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-03-08

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.