Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ indukowanej stresem oksydacyjnym aktywacji ścieżki sygnalizacyjnej białka p66Shc na mitochondrialne parametry bioenergetyczne i poziom reaktywnych form tlenu w ludzkich liniach raka sutka MDA-MB-231 oraz MCF-7.

2016/21/N/NZ1/00278

Słowa kluczowe:

p66Shc mitochondria stres oksydacyjny reaktywne formy tlenu nowotwór piersi

Deskryptory:

  • NZ1_2: Biochemia
  • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Monika Prill 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-13

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.