Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Reprodukowanie wzorów kobiecości i męskości przez świeckich w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

2011/01/B/HS6/01753

Słowa kluczowe:

płeć kulturowa socjologia płci instytucje społeczne Kościół rzymskokatolicki

Deskryptory:

 • HS6_21: Inne zagadnienia pokrewne
 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
 • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Leszczyńska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 116 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dyktafon cyfrowy. Za kwotę 700 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. O gender jako kategorii teoretycznej socjologii : praktyki, struktury i procesy płciowe z perspektywy socjologii płci Raewyn Connell
  Autorzy:
  Katarzyna Leszczyńska
  Czasopismo:
  Studia Humanistyczne AGH (rok: 2013, tom: 44167, strony: 99-109), Wydawca: AGH
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7494/human.2013.12.4.99 - link do publikacji
 2. New institutionalism at the heuristic frames – historical roots, social theories, research methods.
  Autorzy:
  Katarzyna Leszczyńska
  Czasopismo:
  Studia Humanistyczne AGH (rok: 2014, tom: 4, strony: -), Wydawca: AGH
  Status:
  Opublikowane
 3. Od redakcji : płeć kulturowa a teorie socjologiczne
  Autorzy:
  Katarzyna Leszczyńska, Agata Dziuban
  Czasopismo:
  Studia Humanistyczne AGH (rok: 2012, tom: 44137, strony: 44022), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7494/human.2012.11.2.7 - link do publikacji
 4. Ograniczenia i bariery w pracy kobiet w instytucji religijnej. Doświadczenia świeckich kobiet w organizacjach administracyjnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce.
  Autorzy:
  Katarzyna Leszczyńska
  Czasopismo:
  Societas/Communitas (rok: 2014, tom: 43847, strony: 165-193), Wydawca: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowane
 5. Świeccy mężczyźni i kobiety w instytucji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Segregacja wertykalna i horyzontalna w kościelnych organizacjach administracyjnych.
  Autorzy:
  Katarzyna Leszczyńska
  Czasopismo:
  Studia Socjologiczne (rok: 2014, tom: 1, strony: 45-76), Wydawca: IFiS PAN
  Status:
  Opublikowane
 6. Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć kulturowa w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji
  Autorzy:
  Katarzyna Leszczyńska, Agata Dziuban
  Czasopismo:
  Studia Humanistyczne AGH (rok: 2012, tom: 44137, strony: 13-34), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7494/human.2012.11.2.13 - link do publikacji
 7. Construction of feminity and masculinity in the discourse to popularize a science : the analysis of discursive strategies
  Autorzy:
  Katarzyna Leszczyńska
  Czasopismo:
  Kultura i Edukacja (rok: 2012, tom: 6, strony: 183–211), Wydawca: Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowane
 8. (Samo)wykluczanie kobiet z organizacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Praktyki dyskursywne jako mechanizmy reprodukowania wzorów kobiecości w organizacjach kościelnych IF: 0,121
  Autorzy:
  Katarzyna Leszczyńska
  Czasopismo:
  Polish Sociological Review (rok: 2016, tom: 2, strony: bd.), Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne
  Status:
  Przyjęte
 1. Wolność i wierność. O potrzebie i roli zwrotów w humanistyce i naukach społecznych
  Autorzy:
  Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek
  Książka:
  Performatywne wymiary kultury (rok: 2012, ), Wydawca: Libron
  Status:
  Opublikowane
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Katarzyna Leszczyńska
  Książka:
  Płeć w instytucje uwikłana. Reprodukowanie wzorów kobiecości i męskości przez świeckie kobiety i świeckich mężczyzn w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce (rok: 2016, ), Wydawca: SCHOLAR
  Status:
  Przyjęte