Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe funkcjonalizowane struktury na bazie tlenków metali o kontrolowanym kształcie

2016/21/B/ST8/00457

Słowa kluczowe:

kryształy TiO2 własności optyczne półprzewodniki

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. inż. Marta Radecka 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 926 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-16

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Shaped Fe2O3 nanoparticles – Synthesis and enhanced photocatalytic degradation towards RhB IF: 4,439
  Autorzy:
  Anna Kusior, Kinga Michalec, Piotr Jeleń, Marta Radecka
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2019, tom: 476, strony: 342-352), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.12.113 - link do publikacji
 2. Structural properties of TiO2 nanomaterials IF: 1,753
  Autorzy:
  Anna Kusior, Joanna Banaś, Anita Trenczek-Zając, Paulina Zubrzycka, Anna Micek-Ilnicka, Marta Radecka
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2018, tom: 1157, strony: 327-336), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2017.12.064 - link do publikacji
 3. Synteza nanokryształów TiO2 o kontrolowanym kształcie
  Autorzy:
  Paulina ZUBRZYCKA, Anna KUSIOR
  Czasopismo:
  Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. (rok: 2017, tom: 34, strony: 231–236), Wydawca: Stowarzyszenie "Studenckie Towarzystwo Naukowe"
  Status:
  Opublikowane
 4. Oxide Nanomaterials for Photoelectrochemical Hydrogen Energy Sources IF: 1,316
  Autorzy:
  Marta Radecka, Anna Kusoir, Anita Trenczek-Zajac and Katrzyna Zakrzewska
  Czasopismo:
  Advances in Inorganic Chemistry, (rok: 2018, tom: 72, strony: 145-182), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/bs.adioch.2018.05.001 - link do publikacji
 5. Functionalized structures based on shape-controlled TiO2 IF: 4,439
  Autorzy:
  M.Synowiec, A.Micek-Ilnicka, K.Szczepanowicz, A.Różycka, A.Trenczek-Zajac, K.Zakrzewska, M.Radecka
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2019, tom: 473, strony: 603-613), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.12.114 - link do publikacji
 1. Design of TiO2/SnO2 interface for photocatalytic processes-manipulation of charge transfer
  Autorzy:
  anna Kusior, Lukasz Zych, Katarzyna Zakrzewska, Marta Radecka
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Materials (rok: 2018, ), Wydawca: Jagiellonian University, Faculty of Chemistry
  Data:
  konferencja 15-19 May
  Status:
  Opublikowane
 2. Functionalized TiO2@Fe2O3 structures for photoelectrochemical applications
  Autorzy:
  M.Synowiec, K.Zazakowny, K.Szczepanowicz, A.Trenczek-Zajac, M.Radecka
  Konferencja:
  5th International Conference on Nanotechnology, Nanomaterials & Thin Films for Energy Applications (rok: 2018, ), Wydawca: University of Aveiro
  Data:
  konferencja 18-20 July
  Status:
  Opublikowane
 3. Synthesis of TiO2 nanocrystals with controllable shape
  Autorzy:
  P.Zubrzycka, J.Banas, A.Kusior, M.Radecka
  Konferencja:
  5th International Conference on Nanotechnology, Nanomaterials & Thin Films for Energy Applications (rok: 2018, ), Wydawca: University of Aveiro
  Data:
  konferencja 18-20 July
  Status:
  Opublikowane
 4. The structural properties of nanocrystals based on iron oxide
  Autorzy:
  Kinga Michalec, Anna Kusior
  Konferencja:
  AGH ISC 2018-international Student Conference:Knowledge, Technology and Society (rok: 2018, ), Wydawca: AGH ISC
  Data:
  konferencja 19-12 October
  Status:
  Opublikowane
 5. Functionalized structures based on shape-controlled TiO2
  Autorzy:
  M.Synowiec, A.Micek-Ilnicka, K.Szczepanowicz, A.Trenczek-Zajac, K.Zakrzewska, M.Radecka
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Materials (rok: 2018, ), Wydawca: Jagiellonian University, Faculty of Chemistry
  Data:
  konferencja 15-19 May
  Status:
  Opublikowane
 6. Structural properties of TiO2 nanomaterials
  Autorzy:
  Anna Kusior, Joanna Banaś, Anita Trenczek-Zając, Paulina Zubrzycka, Anna Micek-Ilnicka, Marta Radecka
  Konferencja:
  XIV international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
  Data:
  konferencja 3–7 September
  Status:
  Opublikowane
 7. Shape-controlled titanium dioxide for photoelectrolysis
  Autorzy:
  Anita Trenczek-Zając
  Konferencja:
  6th Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association, 2017 no. 11,
  Data:
  konferencja 03-06.09
  Status:
  Opublikowane
 8. Surface modification of polyhedral TiO2-synthesis and characterization
  Autorzy:
  Paulina Zubrzycka. Anna Kusior, Joanna Bans, Magdalena Ziabka, Andrzej Mikula, Marta Radecka
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Materials (rok: 2018, ), Wydawca: Jagiellonian University, Faculty of Chemistry
  Data:
  konferencja 15-19 May
  Status:
  Opublikowane
 9. Influence of phase transforamation anatase/rutile and morphology on the photoelectrochemical properties of 3D flower-like TiO2 nanostructures
  Autorzy:
  Anna Kusior, Konrad Swierczek, Maciej Sitarz and Marta Radecka
  Konferencja:
  5th International Conference on Nanotechnology, Nanomaterials & Thin Films for Energy Applications (rok: 2018, ), Wydawca: University of Aveiro
  Data:
  konferencja 18-20 July
  Status:
  Opublikowane
 10. TiO2–based nanostructures for photocatalysis
  Autorzy:
  Anita TRENCZEK-ZAJĄC
  Konferencja:
  NanoTech Poland international conference & exhibition (rok: 2017, ), Wydawca: Collegium Physicum Adam Mickiewicz University in Poznań
  Data:
  konferencja 1-3 June
  Status:
  Opublikowane
 11. TiO2/CuxO heterostructures for photocatalysis
  Autorzy:
  J.Banas, P.Zubrzycka, A.Kusior, M.Radecka
  Konferencja:
  5th International Conference on Nanotechnology, Nanomaterials & Thin Films for Energy Applications (rok: 2018, ), Wydawca: University of Aveiro
  Data:
  konferencja 20-18 July
  Status:
  Opublikowane
 12. The role of temperature in the structural and electrical properties of a-Fe2O3 crystals enclosed by well-defined faces
  Autorzy:
  Anna Kusior, Kinga Michalec, Marta Radecka
  Konferencja:
  13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of calorimetry and Thermal Analysis (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Society of calorimetry and Thermal Analysis
  Data:
  konferencja 2-6 September
  Status:
  Opublikowane