Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Powierzchniowo modyfikowane hybrydowe, wielofunkcyjne nanomateriały luminescencyjne i ich znaczenie biologiczne

2016/21/B/ST5/00110

Słowa kluczowe:

luminescencja pierwiastki ziem rzadkich nanoluminofory nieorganiczne up-konwersja nanomateriały funkcjonalne domieszkowane nanokryształy modyfikacja powierzchni hybrydy nieorganiczno-organiczne bioaplikacje cytotoksyczność obliczenia teoretyczne

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Stefan Lis 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 1 246 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-18

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Luminescent−Magnetic Cellulose Fibers, Modified with LanthanideDoped Core/Shell Nanostructures
  Autorzy:
  Małgorzata Skwierczyńska, Marcin Runowski , Szymon Goderski, Jacek Szczytko, Jarosław Rybusiński, Piotr Kulpiński, and Stefan Lis
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2018, tom: 3, strony: 10383−10390), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acsomega.8b00965 - link do publikacji
 2. Synthesis and tunable emission studies of new up-converting Ba2GdV3O11 nanopowders doped with Yb3+/Ln3+ (Ln3+ = Er3+, Ho3+, Tm3+) IF: 2,732
  Autorzy:
  Nina Kaczorowska, Agata Szczeszak, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 200, strony: 59-65), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2018.03.085 - link do publikacji
 3. Luminescent-plasmonic effects in GdPO4:Eu3+ nanorods covered with silver nanoparticles IF: 2,686
  Autorzy:
  Szymon Goderski, Marcin Runowski, Natalia Stopikowska, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 188, strony: 24-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.04.008 - link do publikacji
 4. Upconverting lanthanide doped fluoride NaLuF4:Yb3+-Er3+-Ho3+ - optical sensor for multi-range fluorescence intensity ratio (FIR) thermometry in visible and NIR regions IF: 2,732
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Aleksandra Bartkowiak, Monika Majewska, Inocencio R. Martín, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 201, strony: 104-109), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2018.04.040 - link do publikacji
 5. Effect of various surfactants on changes in the emission color chromaticity in upconversion YVO4: Yb3+, Er3+ nanoparticles IF: 2,32
  Autorzy:
  Przemysław Woźny, Agata Szczeszak, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2018, tom: 76, strony: 400-406), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2018.01.009 - link do publikacji
 6. Influence of boric acid/Sr2+ ratio on the structure and luminescence properties (colour tuning) of nano-sized, complex strontium borates doped with Sm2+ and Sm3+ ions IF: 2,32
  Autorzy:
  Przemysław Woźny, Marcin Runowski, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2018, tom: 83, strony: 245-251), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2018.06.027 - link do publikacji
 7. Comparative studies of structure, spectroscopic properties and intensity parameters of tetragonal rare earth vanadate nanophosphors doped with Eu(III) IF: 3,779
  Autorzy:
  Tomasz Grzyb, Agata Szczeszak, Andrii Shyichuk, Renaldo T. Moura Jr., Albano N. C. Neto, Nina Andrzejewska, Oscar L. Malta, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 741, strony: 459-472), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.01.095 - link do publikacji