Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowa technika analityczna wykorzystująca spektrometrię mas z jonizacją w warunkach otoczenia oraz polimery wdrukowane molekularnie do ilościowego oznaczania organicznych związków chemicznych

2016/21/B/ST4/02082

Słowa kluczowe:

polimery wdrukowane molekularnie spektrometria mas technika analityczna

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Grzegorz Schroeder 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 964 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-03

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Molecularly imprinted polymers as selective adsorbents for ambient plasma mass spectrometry IF: 3,431
  Autorzy:
  Michał Cegłowski, Marek Smoluch, Edward Reszke, Jerzy Silberring, Grzegorz Schroeder
  Czasopismo:
  Analytical and Bioanalytical Chemistry (rok: 2017, tom: 409, strony: 3393-3405), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s00216-017-0281-2 - link do publikacji
 2. Preparation of multifunctional cascade iron oxide nanoparticles for drug delivery IF: 2,084
  Autorzy:
  Joanna Kurczewska, Michał Cegłowski, Grzegorz Schroeder
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2018, tom: 211, strony: 34-41), Wydawca: Esevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2018.01.064 - link do publikacji
 3. The Molecularly Imprinted Polymers. Influence of Monomers on the Properties of Polymers - A Review
  Autorzy:
  Maria Guć, Grzegorz Schroeder
  Czasopismo:
  World Journal o f Research and Review (rok: 2017, tom: 5, strony: 36-47), Wydawca: Publication Frequency- Monthly
  Status:
  Opublikowane
 4. Dendrimer-functionalized halloysite nanotubes for effective drug delivery IF: 3,101
  Autorzy:
  Joanna Kurczewska, Michał Cegłowski, Beata Messyasz, Grzegorz Schroedera
  Czasopismo:
  Applied Clay Science (rok: 2018, tom: 153, strony: 134-143), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.clay.2017.12.019 - link do publikacji
 5. Application of molecularly imprinted polymers (MIP) and magnetic molecularly imprinted polymers (mag-MIP) to selective analysis of quercetin in FAPA-MS and ESI-MS
  Autorzy:
  Maria Guć, Grzegorz Schroeder
  Status:
  Złożone
 6. Molecularly imprinted polymers and magnetic molecularly imprinted polymers for selective determination of estrogens in water by ESIMS/ FAPA-MS
  Autorzy:
  Maria Guć, Grzegorz Schroeder
  Status:
  Złożone
 7. The application of the microwave plasma ionization source in ambient mass spectrometry
  Autorzy:
  Maria Guć, Edward Reszke, Michał Cegłowski, Grzegorz Schroeder
  Status:
  Złożone
 1. Polimery z odciskiem molekularnym. Wpływ reakcji polimeryzacji na powinowactwo i selektywność polimeru względem templatu/analitu.
  Autorzy:
  Maria Guć
  Książka:
  Środowisko i Przemysł (rok: 2017, tom: VII, strony: 173-197), Wydawca: Cursiva
  Status:
  Opublikowane