Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rekonstrukcja wahań produktywności wód powierzchniowych w strefie tropikalnej i okołobiegunowej na przełomie eocenu i oligocenu na podstawie wysokoczułej ilościowej analizy zmienności zespołów fitoplanktonu krzemionkowego oraz zawartości krzemionki biogenicznej w osadach Oceanu Indyjskiego

2016/21/B/ST10/02937

Słowa kluczowe:

okrzemki krzemowiciowce fitoplankton krzemionkowy paleoceanografia granica eocen-oligocen

Deskryptory:

  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna
  • ST10_4: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jakub Witkowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 298 074 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-03

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.