Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dendrymery - potencjalne leki w przewlekłej białaczce limfocytowej.

2011/01/B/NZ5/01371

Słowa kluczowe:

dendrymery białaczka limfocytowa przewlekła mikromacierze profil ekspresji genu

Deskryptory:

 • NZ2_1: Genetyka molekularna
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Maria Bryszewska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 298 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Termomikser Comfort 5355 z funkcją grzania i chłodzenia firmy Eppendorf. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. The Influence of Glycodendrimer on Apoptosis in B-CLL Cells in vitro Defined by Microarrays IF: 2,722
  Autorzy:
  Franiak-Pietryga I, Ziółkowska E, Ziemba B, Appelhans D, Maciejewski H, Voit B, Kaczmarek A, Robak T, Klajnert-Maculewicz B, Cebula-Obrzut B, Smolewski P, Borowiec M, Bryszewska M.
  Czasopismo:
  Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 16, strony: -), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2174/1871520616666160622092947 - link do publikacji
 2. Dendrimer-based nanoparticles for potential personalized therapy in chronić lymphocytic leukemia: Targeting the BCR-signaling pathway. IF: 3,138
  Autorzy:
  Franiak-Pietryga I, Maciejewski H, Ostrowska K, Appelhans D, Voit B, Misiewicz M, Kowalczyk P, Bryszewska M, Borowiec M.
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2016, tom: 88, strony: 156-161), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2016.03.021 - link do publikacji
 3. Toxicity and proapoptotic activity of poly(propylene imine) glycodendrimers in vitro: Considering their contrary potential as biocompatible entity and drug molecule in cancer IF: 3,458
  Autorzy:
  Barbara Ziemba, Ida Franiak-Pietryga, Marjorie Pion, Dietmar Appelhans, Maria Ángeles Munoz-Fernández, Brigitte Voit, Maria Bryszewska, Barbara Klajnert-Maculewicz
  Czasopismo:
  International Journal of Pharmaceutics (rok: 2014, tom: 461, strony: 391-402), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ijpharm.2013.12.011 - link do publikacji
 4. The Influence of Maltotriose-Modified Poly(propylene imine) Dendrimers on the Chronic Lymphocytic Leukemia Cells in Vitro: Dense Shell G4 PPI. IF: 4,57
  Autorzy:
  Franiak-Pietryga I, Ziółkowska E, Ziemba B, Appelhans D, Voit B, Szewczyk M, Góra-Tybor J, Robak T, Klajnert B, Bryszewska M.
  Czasopismo:
  Molecular Pharmaceutics (rok: 2013, tom: 10, strony: 2490-2501), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/mp400142p - link do publikacji
 5. PPI-G4 glycodendrimers upregulate TRAIL-induced apoptosis in chronic lymphocytic leukemia cells IF: 3,851
  Autorzy:
  Ida Franiak-Pietryga, Maria Bryszewska, Maciej Borowiec, Barbara Ziemba, Michał Bednarek, Małgorzata Misiewicz, Kinga Ostrowska, Henryk Maciejewski
  Czasopismo:
  Macromolecular Bioscience (rok: 2016, ), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Przyjęte
 1. Blockage of Wnt/B-Catenin signaling by nanoparticles reduces survival and proliferation of CLL cells in vitro.
  Autorzy:
  Ida Franiak-Pietryga, Henryk Maciejewski, Barbara Ziemba, Dietmar Appelhans, Brigitte Voit, Malgorzata Misiewicz, Tadeusz Robak, Jacek Trelinski, Maria Bryszewska, Maciej Borowiec
  Konferencja:
  57th Annual Meeting Abstract (rok: 2015, ), Wydawca: American Society of Hematology
  Data:
  konferencja 5-8.12.2015
  Status:
  Opublikowane
 2. In vitro evaluation of complexes between modified poly(propylene imine) dendrimers and ananticancer drugcytarabine
  Autorzy:
  Aleksandra Szulc, Maria Bryszewska, Barbara Klajnert-Maculewicz
  Konferencja:
  1st International Symposium on Nanoparticles/Nanomaterial and Applications (rok: 2014, ), Wydawca: ProteoMass Scientific Society
  Data:
  konferencja 20 – 22.01.2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Nanoparticles – a Novel Approach to Chronic Lymphocytic Leukemia Treatment?
  Autorzy:
  Ida Franiak-Pietryga, Ewelina Ziolkowska, Barbara Ziemba, Dietmar Appelhans, Brigitte Voit, Joanna Gora-Tybor, Tadeusz Robak, Barbara Klajnert, Maria Bryszewska
  Konferencja:
  54th ASH Annual Meeting and Exposition (rok: 2012, ), Wydawca: American Society of Hematology
  Data:
  konferencja 8-11.12.2012
  Status:
  Opublikowane
 4. Nonconventional Gene Expression within the NF-kb Signalling Pathway Induced by Poly(propylene) Imine Glycodendrimers in Chronic Lymphocytic Leukemia Cells
  Autorzy:
  Ida Franiak-Pietryga, Kinga Ostrowska, Dietmar Appelhans, Henryk Maciejewski, Maria Bryszewska, Tadeusz Robak, Jacek Treliński, Maciej Borowiec
  Konferencja:
  58th Annual Meeting and Exposition of ASH (rok: 2016, ), Wydawca: American Society of Hematology
  Data:
  konferencja 3-6.12.2016
  Status:
  Przyjęte