Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nadzór publiczny nad rynkiem zamówień publicznych

2014/14/E/HS5/00845

Słowa kluczowe:

nadzór publiczny zamówienia publiczne kontrola

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
 • HS5_5: Prawo prywatne
 • HS5_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS5 - Normy i władza

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr hab. Marek Szydło 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 1 189 620 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-06-02

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Udostępnianie informacji publicznej jako przejaw społecznego kontrolowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Autorzy:
  K. Tomaszewska
  Czasopismo:
  Przegląd Prawa Konstytucyjnego (rok: 2017, tom: 3, strony: 205-241), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowane
 2. Znaczenie informatyzacji w procesie kontrolowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Autorzy:
  K. Tomaszewska
  Czasopismo:
  Administracja.Teoria-Dydaktyka-Praktyka (rok: 2017, tom: 2, strony: 60-80), Wydawca: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu-Rzeszowie
  Status:
  Opublikowane
 3. Spółki komunalne jako podmioty prawa publicznego w znowelizowanym prawie zamówień publicznych
  Autorzy:
  M. Szydło
  Czasopismo:
  Samorząd Terytorialny (rok: 2016, tom: 12, strony: 62-71), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowane
 4. Prawno-administracyjne bariery funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa opolskiego
  Autorzy:
  D. Puciato, W. Puciato
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 2, strony: 77-89), Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa
  Status:
  Opublikowane
 5. Wpływ dyrektyw PE i Rady z 2014 r. na zmiany Prawa zamówień publicznych w obszarze kontrolowania prawidłowości prowadzonych postępowań : wybrane zagadnienia
  Autorzy:
  K. Tomaszewska
  Czasopismo:
  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (rok: 2018, tom: 2, strony: 01.07.2016), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
  Status:
  Opublikowane
 6. Prawidłowość zamówień publicznych w świetle kontroli NIK
  Autorzy:
  K. Tomaszewska
  Czasopismo:
  Prawo i więź (rok: 2016, tom: 4, strony: 01.07.2022), Wydawca: Spółdzielczy Instytut Naukowy
  Status:
  Opublikowane
 7. Directors’ duties and liability in insolvency and the freedom of establishment of companies after Kornhaas IF: 2,318
  Autorzy:
  M. Szydło
  Czasopismo:
  Common Market Law Review (rok: 2017, tom: vol. 54, strony: 1853-1865), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowane
 8. Kontrola udzielania zamówień publicznych a nadzór w materialnym prawie administracyjnym (studium)
  Autorzy:
  K. Horubski
  Czasopismo:
  Studia Prawa Publicznego (rok: 2015, tom: 4, strony: 95-122), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowane
 9. Znaczenie środków ochrony prawnej w procesie kontrolowania zamówień publicznych
  Autorzy:
  K. Tomaszewska
  Czasopismo:
  Prawo i Więź (rok: 2017, tom: 3, strony: 42-54), Wydawca: Spółdzielczy Instytut Naukowy
  Status:
  Opublikowane
 10. Zakres i charakter działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych w obrębie udzielania zamówień publicznych
  Autorzy:
  K. Tomaszewska
  Czasopismo:
  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (rok: 2016, tom: 12, strony: 14-25), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
  Status:
  Opublikowane
 11. ZAMÓWIENIE PUBLICZNE JAKO KONTRAKT W RELACJI PRYNCYPAŁ-AGENT
  Autorzy:
  D. Puciato
  Status:
  Złożone
 12. Znaczenie jawności umów w procesie społecznego kontrolowania systemu zamówień publicznych
  Autorzy:
  K. Tomaszewska
  Status:
  Złożone
 13. Analiza przesłanek uznania podmiotu prawa publicznego za zamawiającego na gruncie prawa zamówień publicznych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE
  Autorzy:
  W. Szydło
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. System zamówień publicznych w Polsce (rok: 2017, tom: 497, strony: ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Werocławiu
  Status:
  Przyjęte
 14. ISTOTA ELEKTRONIZACJI W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  Autorzy:
  S. Bobowski, J. Gola
  Czasopismo:
  PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Przyjęte
 15. EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE
  Autorzy:
  S. Bobowski, J. Gola
  Czasopismo:
  PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Przyjęte
 16. Pomiar efektywności rynku zamówień publicznych – przyczynek teoretyczny do badań ekonomicznych
  Autorzy:
  S. Bobowski, J. Gola
  Czasopismo:
  Ekonomia XXI wieku - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Przyjęte
 17. Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych - wybrane zagadnienia
  Autorzy:
  K. Horubski
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. System zamówień publicznych w Polsce (rok: 2017, tom: 497, strony: ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Przyjęte
 18. The Role of the President of the Public Procurement Office (PPO) in the process of public procurement computerization
  Autorzy:
  K. Tomaszewska
  Czasopismo:
  Studia Prawnicze i Administracyjne (rok: 2018, tom: 1, strony: ), Wydawca: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  Status:
  Przyjęte
 19. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO A SPRZEDAŻ ENERGII ODNAWIALNEJ WYTWORZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ
  Autorzy:
  M. Przybylska
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. System zamówień publicznych w Polsce (rok: 2018, tom: 479, strony: ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Przyjęte
 1. ACCESS TO PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS IN EU – PERSPECTIVE OF SMEs
  Autorzy:
  S. Bobowski, J. Gola, W. Szydło
  Konferencja:
  20th Eurasia Business and Economics Society Conference – Vienna (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 28-30 September 2016
  Status:
  Opublikowane
 2. COMMENTS ON THE SUPERVISION OF THE PRESIDENT OF THE PUBLIC PROCUREMENT OFFICE
  Autorzy:
  S. Bobowski, J. Gola, W. Szydło
  Konferencja:
  ADMINISTRATION OF INNOVATIVE PROCESSES IN UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM, IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF L’VIV, L'Viv 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF L’VIV
  Data:
  konferencja 27-28 listopad 2015
  Status:
  Opublikowane
 3. Needs and aims of an Employer as the criterion for identifying and stating distinction of particular public procurements
  Autorzy:
  W. Szydło
  Konferencja:
  ADMINISTRATION OF INNOVATIVE PROCESSES IN UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM, IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF L’VIV, L'Viv 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF L’VIV
  Data:
  konferencja 27-28 listopad 2015
  Status:
  Opublikowane
 4. CONTROL OF PUBLIC PROCUREMENT IN THE EUROPEAN UNION (selected problems)
  Autorzy:
  J. Gola
  Konferencja:
  20th Eurasia Business and Economics Society Conference – Vienna (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 28-30 September 2016
  Status:
  Opublikowane
 5. Zakres kompetencji kontrolnych i nadzorczych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (uwagi de lege lata i de lege ferenda)
  Autorzy:
  K. Tomaszewska
  Konferencja:
  Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Data:
  konferencja 12.10.2016 r.
  Status:
  Opublikowane
 6. Permitted Modifications of Public Contracts in the EU Court of Justice Case Law and in the New Directives of Public Procurement Law
  Autorzy:
  K. Horubski
  Konferencja:
  20th Eurasia Business and Economics Society Conference – Vienna (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 28-30 September 2016
  Status:
  Opublikowane
 7. Systemic irregularities in the EU fund law - context of public supervision over public procurement market
  Autorzy:
  J. Odachowski
  Konferencja:
  Status:
  Złożone
 8. Regulation of the wind sector in Poland: tasks of municipaliteis in the contex of public procurement
  Autorzy:
  M. Przybylska
  Konferencja:
  22nd Eurasia Business and Economics Society Conference - Rome (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 24-26 May 2017
  Status:
  Przyjęte
 9. Public supervision over the public procurement market in EU
  Autorzy:
  W. Szydło
  Konferencja:
  21th Eurasia Business and Economics Society Conference – Budapest (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 12-14 January 2017
  Status:
  Przyjęte
 10. Subjective scope of the concept of a "body governed by public law” in the context of public oversight over the public procurement market
  Autorzy:
  J. Odachowski
  Konferencja:
  22nd EBES Conference – Rome, Italy (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja May 24-26, 2017
  Status:
  Przyjęte
 11. Akty prawa wewnętrznego przy udzielaniu zamówień publicznych (wybrane zagadnienia)
  Autorzy:
  J. Gola
  Konferencja:
  Konferencja Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego - Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo UAM
  Data:
  konferencja 29-30 września 2016 r.
  Status:
  Przyjęte
 12. The functioning of legal instruments of public procurement control as one of the elements of supervision over public procurement market in Poland
  Autorzy:
  S. Bobowski, J. Gola, W. Szydło
  Konferencja:
  22nd EBES Conference – Rome, Italy (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja May 24-26, 2017
  Status:
  Przyjęte
 13. Kontrola zarządcza w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia
  Autorzy:
  K. Horubski
  Konferencja:
  Konferencja Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego - Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo UAM
  Data:
  konferencja 29-30 września 2016 r.
  Status:
  Przyjęte
 14. E-Procurement in the European Union, Asia-Pacific Journal of EU Studies
  Autorzy:
  S. Bobowski, J. Gola
  Konferencja:
  The Roles of the EU and the Asia Pacific in the Global Era Politics, International Relations, Economics and Law (rok: 2018, ), Wydawca: EUSAAP
  Data:
  konferencja 1-2 lipca 2017, Tokio
  Status:
  Przyjęte
 15. Legal admissibility of executing consortium agreements for the purpose of joint bidding for and delivering a public procurement contract on the example of provisions of the Polish Public Procurement Law
  Autorzy:
  W. Szydło
  Konferencja:
  22nd Eurasia Business and Economics Society Conference - Rome (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 24-26 May 2017
  Status:
  Przyjęte
 16. Public supervision on the public procurement market in selected European Union Member States (selected aspects)
  Autorzy:
  J. Gola
  Konferencja:
  The Roles of the EU and the Asia Pacific in the Global Era Politics, International Relations, Economics and Law (rok: 2018, ), Wydawca: EUSAAP
  Data:
  konferencja 1-2 lipca 2017, Tokio
  Status:
  Przyjęte
 1. Pozacenowe kryteria ekonomiczne oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych (wybrane zagadnienia)
  Autorzy:
  K. Horubski
  Książka:
  Administracja publiczna pod rządami prawa, J. Korczak (red.) (rok: 2016, tom: 1, strony: 121-139), Wydawca: Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowane
 2. monografia
  Autorzy:
  K. Horubski
  Książka:
  Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego (rok: 2017, tom: 1, strony: ss. 723), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane
 3. Realizacja dostępu do informacji publicznej jako przejaw kontrolowania obywatelskiego na przykładzie udostępniania zawartości umowy o udzielenie zamówienia publicznego
  Autorzy:
  K. Tomaszewska
  Książka:
  Status:
  Złożone