Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702 - kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowyznaniowości wczesnonowożytnego Gdańska

2016/21/D/HS3/02410

Słowa kluczowe:

polemika doktrynalna teologia ortodoksja luterańska pietyzm Gdańsk epoka nowożytna XVII-XVIII wiek Samuel Schelwig Constantin Schütz

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
  • HS1_9: Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Liliana Lewandowska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 157 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-05

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.