Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju.

2016/21/B/HS1/00834

Słowa kluczowe:

Edukacja religijna polscy migranci w Wielkiej Brytanii tożsamość religijna pluralizm religijny

Deskryptory:

 • HS1_15: Teologia moralna, teologia pastoralna, liturgika
 • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości

Jednostka realizująca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

ks. dr hab. Paweł Mąkosa 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 156 557 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-16

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Ecclesial Foundations of the Care of Migrants and Refugees
  Autorzy:
  Paweł Mąkosa
  Czasopismo:
  Rocznik Teologii Katolickiej (rok: 2017, tom: XVI/3, strony: 109-122), Wydawca: Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15290/rtk.2017.16.3.07 - link do publikacji
 2. Emigration of Poles to the United Kingdom: history, present state and future prospects IF: 1,04
  Autorzy:
  Paweł Mąkosa
  Czasopismo:
  International Migration (rok: 2018, tom: 56 (5), strony: 137-150), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1111/imig.12431 - link do publikacji
 3. The Religious Education of Polish Youth in the Face of Changes in Religiosity
  Autorzy:
  Paweł Mąkosa
  Czasopismo:
  Rocznik Teologii Katolickiej (rok: 2018, tom: 17 (2), strony: 87-100), Wydawca: Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytet Białostocki
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15290/rtk.2018.17.2.06 - link do publikacji
 4. Adaptive preparation kit jako inspiracja dla twórców pomocy dydaktycznych do katechezy specjalnej
  Autorzy:
  Paweł Mąkosa
  Czasopismo:
  Roczniki Teologiczne (rok: 2018, tom: 65 (11), strony: 75-87), Wydawca: TN KUL
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18290/rt.2018.65.11-5 - link do publikacji
 5. Sprawozdanie z badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu pt. "Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju"
  Autorzy:
  Damian Broda, Paweł Jasina, Paweł Mąkosa
  Czasopismo:
  Roczniki Teologiczne (rok: 2018, tom: 65 (11), strony: 227-229), Wydawca: TN KUL
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18290/rt.2018.65.11-14 - link do publikacji
 6. Podmiotowe uwarunkowania polskojęzycznego duszpasterstwa i katechezy w Wielkiej Brytanii
  Autorzy:
  Paweł Mąkosa
  Czasopismo:
  Roczniki Teologiczne (rok: 2017, tom: 64 z. 11, strony: 69-86), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18290/rt.2017.64.11-5 - link do publikacji
 7. Religijno-moralny portret młodzieży polskiej i jego pastoralne implikacje
  Autorzy:
  Kazimierz Święs
  Czasopismo:
  Roczniki Teologiczne (rok: 2018, tom: 65 (6), strony: 43-61), Wydawca: TN KUL
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18290/rt.2018.65.6-4 - link do publikacji
 8. Katecheza polskich dzieci w Wielkiej Brytanii w opinii duszpasterzy polonijnych
  Autorzy:
  Paweł Mąkosa
  Czasopismo:
  Roczniki Teologiczne (rok: 2017, tom: 64, strony: 21-34), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18290/rt.2017.64.11-2 - link do publikacji
 1. Wychowanie i katecheza w służbie Polakom w kraju i na emigracji
  Autorzy:
  Red. Paweł Mąkosa
  Książka:
  Wychowanie i katecheza w służbie Polakom w kraju i na emigracji (rok: 2018, tom: 1, strony: 208), Wydawca: Pronoia
  Status:
  Opublikowane
 2. Rola doświadczenia w preewangelizacji
  Autorzy:
  Damian Broda
  Książka:
  Wychowanie i katecheza w służbie Polakom w kraju i na emigracji (rok: 2018, tom: 1, strony: 70-81), Wydawca: Pronoia
  Status:
  Opublikowane
 3. Przyszłość ewangelizacji i katechezy wobec przemian kulturowych
  Autorzy:
  Paweł Mąkosa
  Książka:
  Wychowanie i katecheza w służbie Polakom w kraju i na emigracji (rok: 2018, tom: 1, strony: 19.08.2019), Wydawca: Pronoia
  Status:
  Opublikowane