Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modele transferu wiedzy w rolnictwie a efekty produkcyjne gospodarstw rolnych - ujecie przestrzenne

2011/01/D/HS4/03295

Słowa kluczowe:

transfer wiedzy wykształcenie rolników produktywność rolnictwa teorie rozwoju rolnictwa analizy przestrzenne i regionalne modele Polska

Deskryptory:

 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS4_13: Geografia ekonomiczna
 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Konrad Czapiewski 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 378 050 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputery przenośne (5 szt.). Za kwotę 16 211 PLN
 2. Specjalistyczne programy komputerowe (8 szt.). Za kwotę 17 240 PLN
 3. Dyktafony cyfrowe (2 szt.). Za kwotę 958 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector: the Polish experiences
  Autorzy:
  Zbigniew Floriańczyk, Krzysztof Janc, Konrad Czapiewski
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2012, tom: 85, strony: 45-56), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7163/GPol.2012.1.4 - link do publikacji
 2. The Internet as a development factor of rural areas and agriculture - theory vs. practice
  Autorzy:
  Janc K., Czapiewski K.
  Czasopismo:
  Studia Regionalia (rok: 2013, tom: 36, strony: 89-105), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowane
 3. ródła informacji dla rolnictwa – analiza powiązań między serwisami WWW
  Autorzy:
  Janc K.
  Czasopismo:
  Wieś i Rolnictwo (rok: 2013, tom: 160/3, strony: 168-181), Wydawca: IRWiR PAN
  Status:
  Opublikowane
 4. Tradycyjne media (prasa, radio, telewizja) jako źródła wiedzy rolniczej
  Autorzy:
  Solon Barbara
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich (rok: 2014, tom: 35, strony: 273-291), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geograficzne
  Status:
  Opublikowane
 5. Looking for a New Sense of "Place": Farmers" Opinions about Rural Transformations in Poland
  Autorzy:
  Marcin Wójcik
  Czasopismo:
  International Journal of Research in Geography (rok: 2015, tom: 1, strony: 22-28), Wydawca: Academician's Research Center
  Status:
  Opublikowane
 6. The Farmers" Calendar as an example of a cultural factor shaping the knowledge about the countryside and agriculture in Poland
  Autorzy:
  Wójcik M.
  Czasopismo:
  Rural areas and development (rok: 2013, tom: 10, strony: 173-184), Wydawca: IERiGŻ PIB
  Status:
  Opublikowane
 7. Internet jako czynnik poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich
  Autorzy:
  Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad
  Czasopismo:
  Studia KPZK PAN (rok: 2014, tom: 156, strony: 195-218), Wydawca: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
  Status:
  Opublikowane
 8. Transfer wiedzy w rolnictwie a serwisy internetowe – przykład eksploracji danych sieciowych
  Autorzy:
  Krzysztof Janc
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (rok: 2015, tom: 102, strony: 133-146), Wydawca: SGGW
  Status:
  Opublikowane
 1. Where the brains are, where the brains move: education, skilled migration and human capital in Poland
  Autorzy:
  Krzysztof Janc, Konrad Czapiewski, Artur Bajerski
  Książka:
  Contemporary Issues in Polish Geography (red. Paweł Churski) (rok: 2012, ), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Status:
  Opublikowane
 2. ---
  Autorzy:
  Konrad Czapiewski, Krzysztof Janc, Marcin Wójcik, Zbigniew Floriańczyk, Marcin Mazur, Barbara Solon
  Książka:
  Status:
  Złożone