Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Detrytyczne minerały ciężkie z epikontynentalnych skał węglanowych triasu i późnej kredy ze Śląska Opolskiego, jako źródło informacji o skałach krystalicznych odsłaniających się w NE części Masywu Czeskiego w czasie peneplenizacji orogenu waryscyjskiego i jego późniejszej inwersji strukturalnej

2014/13/B/ST10/02102

Słowa kluczowe:

minerały ciężkie paleogeografia mezozoik SW Polska Masyw Czeski proweniencja geochemia datowanie detrytycznych cyrkonów metodą U-Pb mikrosonda elektronowa laserowa ablacja,

Deskryptory:

 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna
 • ST10_4: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr Monika Kowal-Linka 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 599 622 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Detrital tourmalines from the Triassic and Cretaceous sedimentary rocks from the NE foreland of the Bohemian Massif (S Poland)
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka
  Konferencja:
  Tourmaline 2017 International Symposium, Skalský dvůr k/Nové Město na Moravě, Czechy (rok: 2017, ), Wydawca: Masarykova Univerzita, Brno, Czechy
  Data:
  konferencja 23-28 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 2. Early Triassic change in the erosional level in the eastern part of the Bohemian Massif revealed by detrital garnet assemblages from the Buntsandstein siliciclastics of southern Poland
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Klaudia Walczak
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2017, Wiedeń, Austria (rok: 2017, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 23-28 kwietnia
  Status:
  Opublikowane
 3. Detrytyczne minerały ciężkie z wapienia muszlowego (trias środkowy) z niecki północnosudeckiej – materiał lokalny czy redeponowany ?
  Autorzy:
  Klaudia Walczak, Monika Kowal-Linka
  Konferencja:
  VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 – „Granice Sedymentologii”; Chęciny (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego; ISBN 978-83-945216-0-8
  Data:
  konferencja 28.06.2016 – 01.07.2016
  Status:
  Opublikowane
 4. First SHRIMP U-Pb geochronology on detrital zircons from Triassic and Cretaceous strata from the foreland of the Bohemian Massif (S Poland)
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Ewa Krzemińska, Mirosław Jastrzębski, Zbigniew Czupyt
  Konferencja:
  Goldschmidt 2017, Paryż, Francja (rok: 2017, ), Wydawca: European Association of Geochemistry oraz Geochemical Society
  Data:
  konferencja 13-18 sierpnia
  Status:
  Opublikowane
 5. Zróżnicowanie zespołów minerałów ciężkich z lądowych i morskich utworów klastycznych pstrego piaskowca niższego (trias dolny) ze Śląska Opolskiego
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Klaudia Walczak
  Konferencja:
  III Polski Kongres Geologiczny; Wrocław (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geologiczne; ISBN 978-83-942304-2-5
  Data:
  konferencja 14-18.09.2016
  Status:
  Opublikowane