Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Związki kompleksowe metali przejściowych jako nowe antyoksydanty - synteza, charakterystyka fizykochemiczna i biomedyczna.

2015/19/N/ST5/00276

Słowa kluczowe:

mimetyki dysmutazy ponadtlenkowej fibroblasty związki kompleksowe

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Drzeżdżon 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 146 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-10

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Kinetics and thermodynamics of iminodiacetate copper(II) complexes with 1,10-phenanthroline and 2,2"-bipyridine in aqueous, anionic, cationic and nonionic surfactants solutions IF: 1,264
  Autorzy:
  J. Drzeżdżon, A. Piotrowska, D. Wyrzykowski, A. Tesmar, L. Chmurzyński, D. Jacewicz
  Czasopismo:
  Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis (rok: 2017, tom: 122, strony: 729-740), Wydawca: SPRINGER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11144-017-1269-9 - link do publikacji
 2. Antioxidant and cytoprotective activity of oxydiacetate complexes of cobalt(II) and nickel(II) with 1,10-phenantroline and 2,2′-bipyridine IF: 2,361
  Autorzy:
  A. Piotrowska-Kirschling, J. Drzeżdżon, A. Kloska, D. Wyrzykowski, L. Chmurzyński, D. Jacewicz
  Czasopismo:
  Biological Trace Element Research (rok: 2018, tom: 185, strony: 244–251), Wydawca: SPRINGER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s12011-018-1243-z - link do publikacji
 3. Kinetics and thermodynamic of reaction of oxydiacetate copper(II) complex with 2,2"-bipyridine and 1,10-phenanthroline in anionic and cationic surfactant solutions IF: 4,513
  Autorzy:
  A. Piotrowska-Kirschling, J. Drzeżdżon, L. Chmurzyński, D. Jacewicz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2018, tom: 264, strony: 470-475), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2018.05.095 - link do publikacji
 4. New type of highly active chromium (III) catalysts containing both organic cations and anions designed for polymerization of beta-olefin derivatives IF: 4,122
  Autorzy:
  J. Drzeżdżon, A. Sikorski, L. Chmurzyński, D. Jacewicz
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 2315), Wydawca: NATURE PUBLISHING GROUP
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1038/s41598-018-20665-x - link do publikacji
 5. Oligomerization of 2-chloroallyl alcohol by 2-pyridinecarboxylate complex of chromium(III) - new highly active and selective catalyst IF: 4,122
  Autorzy:
  J. Drzeżdżon, A. Sikorski, L. Chmurzyński, D. Jacewicz
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 8632), Wydawca: NATURE PUBLISHING GROUP
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1038/s41598-018-26973-6 - link do publikacji
 6. Method for detection of hydrogen peroxide in HT22 cells IF: 4,259
  Autorzy:
  D. Jacewicz, K. Siedlecka-Kroplewska, J. Drzeżdżon, A. Piotrowska, D. Wyrzykowski, A. Tesmar, K. Żamojć, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 06.01.2019), Wydawca: NATURE PUBLISHING GROUP
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1038/srep45673 - link do publikacji
 7. The impact of environmental contamination on the generation of reactive oxygen and nitrogen species – Consequences for plants and humans IF: 7,297
  Autorzy:
  J. Drzeżdżon, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Environment International (rok: 2018, tom: 119, strony: 133-151), Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.envint.2018.06.019 - link do publikacji
 8. Characterization of polymers based on differential scanning calorimetry based techniques IF: 7,034
  Autorzy:
  J. Drzeżdżon, D. Jacewicz, A. Sielicka, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Trends in Analytical Chemistry (rok: 2019, tom: 110, strony: 51-56), Wydawca: ELSEVIER SCI LTD
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 9. Structures, physicochemical and cytoprotective properties of new oxidovanadium(IV) complexes -[VO(mIDA)(dmbipy)]·1.5H2O and [VO(IDA)(dmbipy)]·2H2O IF: 1,753
  Autorzy:
  J. Drzeżdżon, D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, I. Inkielewicz-Stępniak, A. Sikorski, A. Tesmar, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2017, tom: 1143, strony: 515-525), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2017.04.096 - link do publikacji
 10. Geometric isomerism effect on catalytic activities of bis (oxalato) diaquochromates (III) for 2-chloroallyl alcohol oligomerization IF: 1,254
  Autorzy:
  J. Drzeżdżon, L. Chmurzyński, D. Jacewicz
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Sciences (rok: 2018, tom: 130, strony: 116), Wydawca: INDIAN ACAD SCIENCES
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s12039-018-1515-3 - link do publikacji
 1. Właściwości antyoksydacyjne polikarboksylanowych związków kompleksowych jako potencjalnych mimetyków dysmutazy ponadtlenkowej
  Autorzy:
  A. Piotrowska, J. Drzeżdżon, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2016, tom: XXXVI, strony: 295 - 303), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowane
 2. Krytyczne stężenie micelarne i metody jego wyznaczania
  Autorzy:
  A. Piotrowska-Kirschling, J. Drzeżdżon, L. Chmurzyński, D. Jacewicz
  Książka:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2018, tom: 72, strony: 815-828), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowane
 3. Trwałość kinetyczna i termodynamiczna wybranych związków koordynacyjnych jonów metali przejściowych – potencjalnych mimetyków dysmutazy ponadtlenkowej
  Autorzy:
  J. Drzeżdżon, A. Piotrowska, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2016, tom: XXXVI, strony: 285 - 293), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowane
 4. Związki kompleksowe wanadu(III, IV, V) oraz chromu(III) jako prekatalizatory polimeryzacji olefin
  Autorzy:
  A. Piotrowska, J. Drzeżdżon, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2017, tom: XXXVII, strony: 133-144), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowane
 5. Wybrane właściwości fizykochemiczne polikarboksylanowych związków kompleksowych kobaltu(II), niklu(II), miedzi(II) i oksowanadu(IV)
  Autorzy:
  A. Piotrowska-Kirschling, J. Drzeżdżon, L. Chmurzyński, D. Jacewicz
  Książka:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2018, tom: 72, strony: 797-814), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowane
 6. Właściwości antyoksydacyjne, antybakteryjne i przeciwgrzybicze związków kompleksowych miedzi(II)
  Autorzy:
  A. Piotrowska, J. Drzeżdżon, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Książka:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2017, tom: 71, strony: 219 - 240), Wydawca: Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowane