Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalizacja 2D disiarczku molibdenu (MoS2) jednowymiarowymi nanorurkami węglowymi do badań nad nanokompozytami opartymi na poliolefinach

2015/19/B/ST8/00648

Słowa kluczowe:

disiarczek molibdenu nanorurki węglowe nanokompozyty poliolefiny nanocząstki metali uniepalnianie przewodnictwo termiczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Ewa Mijowska 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 853 724 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-20

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Preparation, thermal conductivity, and thermal stability of flame retardant polyethylene with exfoliated MoS2/MxOy, IF: 3,269
  Autorzy:
  K. Wenelska, E. Mijowska
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2017, tom: 41, strony: 13287-13292), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C7NJ02566A - link do publikacji
 2. Właściwości, metody otrzymywania oraz najważniejsze zastosowania disiarczku molibdenu IF: 0,385
  Autorzy:
  Maślana, K. Wenelska, K. Mijowska, E.
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2017, tom: 96, strony: 689-691), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15199/62.2017.3.39 - link do publikacji
 3. A novel stiffener skeleton strategy in catalytic carbonization system with enhanced carbon layer structure and improved fire retardancy IF: 5,16
  Autorzy:
  Dongsheng Wang, Xin Wen, Xuecheng Chen, Yunhui Li, Ewa Mijowska, Tao Tang
  Czasopismo:
  Composites Science and Technology (rok: 2018, tom: 164, strony: 82-91), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.compscitech.2018.05.040 - link do publikacji
 4. Study on the flammability, thermal stability and diffusivity of polyethylene nanocomposites containing few layered tungsten disulfide (WS2) functionalized with metal oxides IF: 2,936
  Autorzy:
  Karolina Wenelska, Klaudia Maślana, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  RCS Advances (rok: 2018, tom: 8, strony: 12999-13007), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C8RA01527A - link do publikacji
 5. Thermal stability, thermal conductivity and smoke suppression properties of polyethylene-MoS2-Fe3O4 composites
  Autorzy:
  K. Szymańska, E. Mijowska
  Status:
  Złożone
 6. Simultaneous Enhancement on Thermal Stability, Conductivity and Smoke Suppression of Polyethylene Composites with Exfoliated MoS2 Functionalized with Magnetite
  Autorzy:
  Karolina Szymańska, Ewa Mijowska
  Status:
  Złożone
 1. Polymer composites of exfoliated MoS2/MxOy with improved thermal conductivity, thermal stability and fire properties
  Autorzy:
  Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomteriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017 r.
  Status:
  Opublikowane
 2. Two-dimensional MoS2/Pd nanocomposites as high-performance electrocatalysts for the hydrogen evolution reaction and gas sorption
  Autorzy:
  Krzysztof Sielicki, Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017 r.
  Status:
  Opublikowane
 3. Badanie właściwości uniepalniających disiarczku wolframu w nanokompozytach polimerowych
  Autorzy:
  Klaudia Maślana, Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  IV Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2018, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 24-26.09.2018 r.
  Status:
  Opublikowane
 4. Otrzymywanie nanokompozytów opartych na polietylenie i eksfoliowanym disiarczku molibdenu w celu polepszenia właściwości termicznych
  Autorzy:
  Mateusz Dudziak, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017 r.
  Status:
  Opublikowane
 5. Badanie właściwości uniepalniających nanokompozytów opartych na disiarczku wolframu
  Autorzy:
  Klaudia Maślana, Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017 r.
  Status:
  Opublikowane