Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków

2015/19/B/HS5/02525

Słowa kluczowe:

prawo ochrony zabytków zabytek wojewódzki konserwator zabytków

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS5 - Prawo, nauki o polityce, polityki publiczne

Jednostka realizująca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Sienkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 227 352 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-08

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Charakter prawny zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
  Autorzy:
  Tomasz Sienkiewicz
  Czasopismo:
  Roczniki Nauk Prawnych (rok: 2016, tom: XXVI, strony: 227-248), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18290/rnp.2016.26.4-11 - link do publikacji
 2. Status procesowy wojewódzkiego konserwatora zabytków w postępowaniu cywilnym na tle art. 95 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  Autorzy:
  Jacek Trzewik
  Czasopismo:
  Roczniki Nauk Prawnych (rok: 2017, tom: XXVII, strony: 78-96), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18290/rnp.2017.27.2-5 - link do publikacji
 3. Status procesowy wojewódzkiego konserwatora zabytków w postępowaniu cywilnym na tle zmian legislacyjnych.
  Autorzy:
  Jacek Trzewik
  Czasopismo:
  Roczniki Nauk Prawnych (rok: 2017, tom: XXVII, strony: 91-107), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18290/rnp.2017.27.3-5 - link do publikacji
 4. Rola i zadania organów ochrony prawa w zwalczaniu przestępstw przeciwko zabytkom
  Autorzy:
  Monika Bartnik
  Czasopismo:
  Santander Art and Culture Law Review (rok: 2017, tom: 1/2017 (3), strony: 71-80), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4467/2450050XSNR.17.006.7378 - link do publikacji
 5. Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ochronie zabytków
  Autorzy:
  Wojciech Lis
  Czasopismo:
  Studia Prawnoustrojowe (rok: 2018, tom: 39, strony: 20.05.2019), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowane
 6. Przesłanki dopuszczalności ograniczeń własności zabytków w świetle konstytucyjnych i konwencyjnych standardów ochrony własności.
  Autorzy:
  Jerzy Parchomiuk
  Czasopismo:
  Roczniki Nauk Prawnych (rok: 2017, tom: XXVII, strony: 63-89), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18290/rnp.2017.27.3-4 - link do publikacji
 7. Niedostatki w ochronie zabytków sztuki kościelnej w aspekcie kryminalistycznym
  Autorzy:
  Wojciech Lis
  Czasopismo:
  Santander Art and Culture Law Review (rok: 2017, tom: 1/2017 (3), strony: 53-64), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4467/2450050XSNR.17.004.7376 - link do publikacji
 8. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jako prawna forma działania wojewódzkiego konserwatora zabytków
  Autorzy:
  Tomasz Sienkiewicz
  Czasopismo:
  Santander Art and Culture Law Review (rok: 2017, tom: 1/2017 (3), strony: 93-114), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4467/2450050XSNR.17.008.7380 - link do publikacji
 1. Struktury administracji ochrony zabytków
  Autorzy:
  Tomasz Sienkiewicz
  Książka:
  Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi (rok: 2016, tom: II, strony: 177-198), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie
  Status:
  Opublikowane
 2. Służba dobru wspólnemu i tożsamości narodowej w ochronie zabytków
  Autorzy:
  Tomasz Sienkiewicz
  Książka:
  Służąc dobru wspólnemu (rok: 2016, tom: 1, strony: 299-319), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowane
 3. Aksjologia stosowania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  Autorzy:
  Tomasz Sienkiewicz
  Książka:
  Aksjolologia prawa administracyjnego (rok: 2017, tom: II, strony: 733-748), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowane