Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty operacji "Wisła" w 1947 r.: współpraca polityczna i wojskowa Polski, ZSRR i Czechosłowacji, propagandowe uzasadnienia wysiedleń i zwalczania partyzantki, współczesne zagraniczne odbicia w historiografii i polityce pamięci

2015/19/B/HS3/03566

Słowa kluczowe:

czystki etniczne propaganda polityka zagraniczna totalitaryzm polityka pamięci

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_6: Historiografia, teoria i metodologia historii

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości

Jednostka realizująca:

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Grzegorz Motyka 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 128 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-08

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (2)
 1. Operacja "Zachód" 1947 - sowiecki odpowiednik akcji "Wisła"
  Autorzy:
  Grzegorz Motyka
  Książka:
  Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII - XXI wieku (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 197-207), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowane
 2. Przypadek Feliksa Leszczyńskiego – prawda historyczna a propagandowy obraz walk z podziemiem ukraińskim w Polsce w 1947 roku wyłaniający się z twórczości Romana Bratnego i Jerzego Passendorfera
  Autorzy:
  M. Zajączkowski,
  Książka:
  POLSKA - SĄSIEDZTWO BLIŻSZE I DALSZE. RÓŻNE PUNKTY WIDZENIA. Księga jubileuszowa prof. Wojciecha Materskiego. (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN
  Status:
  Przyjęte