Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polacy i osoby polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914-1915. Skala uczestnictwa, piastowane funkcje, udział w wojnie i poniesione straty.

2015/19/B/HS3/01947

Słowa kluczowe:

Polacy w armii rosyjskiej 1914-1915 Polacy we flocie rosyjskiej 1914-1915.

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Wydział Historyczno-Socjologiczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jan Snopko 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 339 308 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-03

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.