Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie "Mapy geograficzno-wojskowej i statystycznej Wielkopolski" (1807-1812)

2015/17/N/HS3/01267

Słowa kluczowe:

edycja elektroniczna GIS historia kartografii Wielkopolska

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Tomasz Panecki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 112 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-21

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.