Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja.

2015/17/B/HS2/01784

Słowa kluczowe:

szekspirologia przekładoznawstwo przekład dramatu polska recepcja dramaturgii Szekspira

Deskryptory:

  • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
  • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjnobibliograficzne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Wydział Neofilologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 255 580 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-04-11

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.