Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Katalizatory złotowo-miedziowe na nośnikach cerowych, cyrkonowych i cerowo-cyrkonowych - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w procesach utleniania

2015/16/T/ST5/00263

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
  • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
  • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Piotr Kamiński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 3 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 92 694 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-14

Czas trwania projektu: 9 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony