Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wybrane zagadnienia z analizy wielu zmiennych zespolonych

2015/17/B/ST1/00996

Słowa kluczowe:

Funkcje holomorficznie niezmiennicze twierdzenie Lemperta funkcje nigdzie nieróżniczkowalne zupełność względem odległości niezmienniczych funkcje szczytowe ciągi rozmaitości zespolonych

Deskryptory:

  • ST1_8: Analiza

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Włodzimierz Zwonek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 328 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-15

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.