Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielkoskalowe profilowanie mikroRNA w szczurzym modelu padaczki skroniowej.

2015/16/T/NZ4/00175

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • NZ4_9: Neurobiologia systemowa
  • NZ3_5: Neurobiologia molekularna

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr inż. Anna Bot 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 3 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 98 914 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-22

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony