Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kształtowanie się odpowiedzialności za błąd medyczny na gruncie amerykańskiego systemu prawnego w latach 1794-1860. Studium historyczno-prawne.

2015/16/T/HS5/00432

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
  • HS5_5: Prawo prywatne

Panel:

HS5 - Prawo, nauki o polityce, polityki publiczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Marcin Michalak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 3 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 80 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-08

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony