Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rewolucjia 1905 roku w guberni grodzieńskiej. Oblicze ideowe i wymiar praktyczny

2015/16/S/HS3/00532

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS3_2: Historia społeczna
  • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aliaksandr Laneuski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 291 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-17

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony