Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozrzedzane arsenem związki azotku galu z wysoką zawartością As wzrastane metodą epitaksji metaloorganicznej z fazy gazowej

2022/45/N/ST5/03912

Słowa kluczowe:

GaN GaNAs Arsen MOVPE Epitaksja Azotki grupy III

Deskryptory:

  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST3_5: Fizyczne własności półprzewodników i izolatorów
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Wojciech Olszewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 21 - ogłoszony 2022-03-15

Przyznana kwota: 209 230 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2023-02-03

Zakończenie projektu: 2026-02-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.