Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Teledetekcyjna ocena monokultur roślin torfowiskowych oraz ich fenotypu celem oceny udziału poszczególnych gatunków roślin w wartościach mierzonych sygnałów na powierzchniach wielogatunkowych

2022/45/N/ST10/01654

Słowa kluczowe:

roślinność torfowiskowa fluorescencja indukowana promieniowaniem słonecznym spektralne wskaźniki roślinne fluorescencja chlorofilu fenotypowanie ekosystemu

Deskryptory:

  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna
  • ST10_16: Zmiany /kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michal Antala 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 21 - ogłoszony 2022-03-15

Przyznana kwota: 139 709 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2023-01-20

Zakończenie projektu: 2025-01-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.