Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Związek między właściwościami strukturalnymi i termoelektrycznymi w materiałach o sieci gęsto upakowanych tetraedrów na przykładzie Cu6Te3S i Cu9.1TeSb3

2022/45/N/ST5/02070

Słowa kluczowe:

Struktura krystaliczna niehomogeniczność wiązań roztwory stałe właściwości termoelektryczne konwersja energii

Deskryptory:

  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Oleksandr Cherniushok 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 21 - ogłoszony 2022-03-15

Przyznana kwota: 138 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2023-02-02

Zakończenie projektu: 2025-02-01

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.