Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

MIRECLIM - klimat torfowisk i jego zmiany w wyniku zaburzeń hydrologicznych

2022/45/B/ST10/03423

Słowa kluczowe:

torfowisko mikroklimat mikrorefugia ameby skorupkowe dekompozycja NDVI TBI

Deskryptory:

  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sandra Słowińska 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 23 - ogłoszony 2022-03-15

Przyznana kwota: 1 371 169 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2023-02-01

Zakończenie projektu: 2027-01-31

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.