Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synergistyczne układy spieniające oparte na modyfikowanych powierzchniowo nanocząstkach magnetycznych i biodegradowalnych surfaktantach aminokwasowych w kontrolowanej destabilizacji pian rzeczywistych w polu magnetycznym.

2022/45/N/ST8/02307

Słowa kluczowe:

Mieszaniny synergistyczne NPs/AASs surfaktanty aminokwasowe AASs nanocząstki magnetyczne NPs magneto-reaktywne piany fizykochemia powierzchni gaz/ciecz napięcie powierzchniowe (SFT) dynamiczna interferometria filmu pianowego (DFI) dynamiczna analiza piany rzeczywistej (DFA).

Deskryptory:

  • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
  • ST4_15: Chemia koloidów
  • ST5_11: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mariusz Borkowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 21 - ogłoszony 2022-03-28

Przyznana kwota: 139 690 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2023-01-03

Zakończenie projektu: 2025-01-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.