Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pierwszy pomiar operatora korelacji kątowej wrażliwego na łamanie symetrii CP oraz CPT w rozpadach orto-pozytonium

2022/45/N/ST2/04084

Słowa kluczowe:

CP CPT łamanie wrażliwy pozytonium

Deskryptory:

  • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola
  • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych
  • ST2_3: Fizyka jądrowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Neha Chug 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 21 - ogłoszony 2022-03-28

Przyznana kwota: 52 899 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2023-02-07

Zakończenie projektu: 2024-02-06

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.