Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza pasywacji z tlenku glinu do precyzyjnej modyfikacji właściwości fizykochemicznych grafenu

2022/45/N/ST5/02273

Słowa kluczowe:

tlenek glinu grafen epitaksjalny grafen transferowany pasywacja dielektryczna osadzanie warstw atomowych

Deskryptory:

  • ST5_4: Cienkie warstwy
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST3_3: Własności transportowe materii skondensowanej

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karolina Piętak-Jurczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 21 - ogłoszony 2022-03-15

Przyznana kwota: 210 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2023-02-01

Zakończenie projektu: 2026-01-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.