Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Inżynieria przerwy energetycznej kryształów mieszanych B(1-x-y)Al(x)Ga(y)N

2022/45/N/ST5/03396

Słowa kluczowe:

heksagonalny azotek boru hBN MOVPE kryształy mieszane głęboki UV związki III-N spektroskopia optyczna XRD SEM

Deskryptory:

  • ST5_4: Cienkie warstwy
  • ST3_1: Struktura ciał stałych, wzrost i charakterystyka
  • ST3_4: Własności elektronowe materiałów, powierzchni, złącz międzywarstwowych, nanostruktur, itp.

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jakub Iwański 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 21 - ogłoszony 2022-03-15

Przyznana kwota: 210 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2023-01-27

Zakończenie projektu: 2026-01-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.