Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe wielofunkcyjne hybrydowe elektrokatalizatory o niskiej zawartości Pt do zastosowań w ogniwach paliwowych

2022/44/C/ST5/00077

Słowa kluczowe:

elektrokatalizatory z niską zawartością Pt substechiometryczne tlenki metali reakcja redukcji tlenu ogniwa paliwowe

Deskryptory:

  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów
  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST4_14: Kataliza

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aldona Kostuch 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATINA 6 - ogłoszony 2021-12-15

Przyznana kwota: 582 491 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-12-01

Zakończenie projektu: 2025-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.