Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Niskoemisyjne, niskoskurczowe cementy belitowo-ye'elemitowo-żelazianowe (BYF): optymalizacja składu oraz badanie struktury i trwałości produktów hydratacji.

2021/43/D/ST8/02603

Słowa kluczowe:

cement niskoemisyjny cement niskoskurczowy CSA BYF ye'elemit, belit synteza spiekanie ettringit monosulfat faza C-A-S-H korozja trwałość struktura mikrostruktura.

Deskryptory:

  • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewa Kapeluszna 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 891 820 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-11

Zakończenie projektu: 2025-07-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.