Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Quantum effects in many-body light-matter non-equilibrium systems

2021/43/P/ST2/02911

Słowa kluczowe:

cold atomic gases quantum many-body theory light-matter interactions quantum impurities monolayer semiconductors polarons

Deskryptory:

  • ST2_8: Ultrazimne atomy i cząsteczki
  • ST2_10: Optyka kwantowa i informacja kwantowa
  • ST2_17: Układy złożone

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Wasak 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: POLONEZ BIS 1 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 1 038 043 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-09-01

Zakończenie projektu: 2024-08-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.