Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizm ryftowania litosfery kratonicznej - zintegrowane badania geofizyczne i geologiczne basenu dniepro-donieckiego

2021/43/B/ST10/01392

Słowa kluczowe:

geofizyka pól potencjalnych geologia strukturalna tektonika interpretacja sejsmiczna modelowanie grawimetryczne i magnetyczne analiza subsydencji tektonika solna termochronologia

Deskryptory:

  • ST10_6: Ewolucja Ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia morska, geologia planetarna
  • ST10_9: Geofizyka, geomechanika, geotechnika, geologia inżynierska, górnictwo

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badawczy w Krakowie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Mazur 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 22 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 1 274 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-15

Zakończenie projektu: 2026-07-14

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.