Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pokłosie zanieczyszczenia norweskich lodowców radionuklidami pochodzenia atmosferycznego

2021/43/O/ST10/02428

Słowa kluczowe:

lodowce kriokonity zanieczyszczenia antropogeniczne sztuczne radionuklidy transfer zanieczyszczeń topnienie lodowców

Deskryptory:

  • ST10_7: Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
  • ST10_16: Zmiany /kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
  • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Edyta Łokas 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 666 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-04-26

Zakończenie projektu: 2026-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.