Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Niebieskie przyrosty: Letnie ochłodzenia po erupcjach wulkanicznych zarejestrowane w słojach krzewinek subarktycznych (bRING)

2021/43/B/ST10/02021

Słowa kluczowe:

klimat dendrochronologia Sub-Arktyka ochłodzenie erupcje wulkanów anatomia drewna

Deskryptory:

  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu
  • ST10_7: Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agata Buchwał 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 22 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 364 302 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-11

Zakończenie projektu: 2024-07-10

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.