Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

FLOURISH - Wpływ ewolucji lodowców na dostawę składników pokarmowych i metabolizm węgla

2021/43/D/ST10/00687

Słowa kluczowe:

mikroskładniki odżywcze makroskladniki odżywcze recesja lodowców zmiany klimatu obieg CO2

Deskryptory:

  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
  • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
  • ST10_4: Geochemia, biogeochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Stachnik 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 899 506 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-12-01

Zakończenie projektu: 2025-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.