Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanorurkowe materiały na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu do fotodegradacji wybranych mykotoksyn w środowisku wodnym

2021/43/B/ST10/00868

Słowa kluczowe:

kaolinit haloizyt nanorurki mykotoksyny deoksyniwalenol zearalenon fotokatalizator fotodegradacja

Deskryptory:

  • ST10_4: Geochemia, biogeochemia
  • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jakub Matusik 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 22 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 838 140 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-06-14

Zakończenie projektu: 2025-06-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.