Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielkoskalowy przepływ wód gruntowych powstały w wyniku procesów magmowych: system geologiczny Olympica-Jovis Fossae na Marsie

2021/43/O/ST10/01726

Słowa kluczowe:

Mars kanał wypływowy systemy magmatyczne Olympica Fossae wypływ wód gruntowych

Deskryptory:

  • ST10_7: Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
  • ST9_2: Planety i małe ciała Układu Słonecznego
  • ST10_6: Ewolucja Ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia morska, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Daniel Mège 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 591 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-06-17

Zakończenie projektu: 2025-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.