Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie korelacji i fluktuacji cząstek przy użyciu zmiennych silnie intensywnych i korelacji cząstkowych w zderzeniach jąder atomowych przy energiach LHC

2021/43/D/ST2/02195

Słowa kluczowe:

jądra hadrony zderzenia hadronowe zderzenia jądrowe centralność zderzeń jądrowych chromodynamika kwantowa modele oddziaływań hadronowych i jądrowych plazma kwarkowo-gluonowa korelacje fluktuacje wielkości silnie intensywne zmienne kinematyczne obserwable identyfikacja cząstek poprzez dE/dx identyfikacja cząstek metody Monte Carlo.

Deskryptory:

  • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych
  • ST2_3: Fizyka jądrowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Iwona Sputowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 263 475 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-07

Zakończenie projektu: 2025-07-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.